વિંડો એર કૂલર

  • XK-75C Window desert evaporative air cooler fan

    XK-75C વિંડો રણ વરાળ બાષ્પીભવન કરનાર એર કૂલર ચાહક

    એક્સકે-75C સી વિંડો રણમાં બાષ્પીભવન કરનાર એર કુલર પંખો ખૂબ જ લોકપ્રિય પાણીની બાષ્પીભવન કરનાર ઠંડક ચાહક છે, તે પાણીના બાષ્પીભવન દ્વારા તાપમાનમાં ઘટાડો કરે છે. તેમાં હવા પાઇપ અને હવા વિસારક હોય છે, ઘરની અંદર તાજી અને ઠંડી હવા લાવવા માટે બહારની દિવાલ પર સ્થાપિત કરી શકાય છે. નવું પીપી મટિરિયલ પ્લાસ્ટિક બોડી ...
  • XK-60C Window wall mounted water air cooler

    એક્સકે -60 સી વિંડોની દિવાલ માઉન્ટ થયેલ વોટર એર કૂલર

    XK-60C વિન્ડો દિવાલ માઉન્ટ થયેલ વોટર એર કૂલર ખૂબ જ લોકપ્રિય પાણીની બાષ્પીભવન કરનાર ઠંડક ચાહક છે, તે પાણીના બાષ્પીભવન દ્વારા તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે. તેમાં હવા પાઇપ અને હવા વિસારક હોય છે, ઘરની અંદર તાજી અને ઠંડી હવા લાવવા માટે બહારની દિવાલ પર સ્થાપિત કરી શકાય છે. સારું દેખાવ ન્યુ પીપી મટિરીયલ પ્લાસ્ટિક બો ...